Barion Pixel
ÁSZF - Adatkezelés

Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), amely része a jelen ÁSZF elválaszthatlan mellékletét képező 1. számú Adatkezelési szabályzat tartalmazza a http://uni-jegy.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A Szolgáltató

Név: Egyetemi Inkubátorház Szolgáltató Nonprofit Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Levelezési cím: 1084 Budapest Tavaszmező utca 17.

Képviselő neve: Leposa Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-178163

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adószám: 24704430-2-41

Közösségi adószám: HU24704430

Számlavezető pénzintézet: Takarék Kereskedelmi Bank ZRT.

Számlaszám: 18203239-06019944-40010017

E-mail cím: info@uni-business.hu

 1. A honlapon folytatott tevékenység

A http://uni-jegy.hu honlap azért jött létre, hogy az Óbudai Egyetem és más magyarországi felsőoktatási intézmények rendezvényinek jegyárusítását, szállás biztosítását, szolgáltatás nyújtását, megvalósítsa online keretek között. A felület célja, hogy a jelenlegi és volt hallgatók kényelmesen, akár otthonról, csupán bankkártyájuk segítségével biztosíthassák be részvételüket a közösségi életben.

 1. Felhasználási feltételek
  1. Felelősség

A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

  1. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 1. A honlapon történő vásárlás
  1. Megrendelés folyamata

A látogató megérkezik az oldalra, ahol ki kell választania, melyik – értékesítési időszakban lévő – esemény termékei közül kíván vásárolni. Az esemény kiválasztása után megjelennek az adott eseménynél elérhető fő termék-kategóriák, ide a látogató később is visszatérhet.

A megfelelő kategória kiválasztása után jelennek meg a vásárolható termékek, amelyeket a látogató kosárba tehet. Kosárba rakás előtt egyes termékeknél a vásárlótól adatokat kérhet be az oldal, ezek lehetnek adattípustól függően kötelező vagy opcionális mezők. Az adatok megadása után bizonyos termékeknél a rendszer felkínál kiegészítő termékeket is, amelyekből ugyancsak rakhat kosárba a vásárló.

 A kosárban lévő termékeket a “Kosár” gombra kattintva tudja megtekinteni a vásárló, ahol az adott tételeket egyesével tudja törölni is.

 A vásárlás folytatásához a “Pénztár” gombra kattintva eljut a vásárló az u.n. checkout oldalra. Itt a kötelező és opcionális személyes és számlázási adatok megadása után lehetőség van ellenőrizni a feladandó rendelést az összegző oldalon, ahol megjelennek a rendelni kívánt termékek, a megadott személyes adatok, illetve a fizetendő végösszeg.

A rendelés feladása előtt a vásárló kiválasztja a fizetési módot, majd feladja a rendelést. A rendelés csak abban az esetben adható fel, ha a kötelezően kitöltendő mezők hiánytalanul kitöltésre kerülnek, illetve a Fogyasztó elfogadja az ÁSZF-et és a hozzá tartozó Adatkezelési Szabályzatot, valamint az adott rendezvényre vonatkozó érvényes Házirendet. Ezután a rendszer tájékoztatja a Fogyasztót, hogy átirányítja a fizetési oldalra, amely fizetési módonként különbözik. Itt a Fogyasztó online fizeti a végösszeget, majd visszairányítja a sikeres/sikertelen rendelés oldalra. Sikertelen rendelés esetén az oldal tájékoztatja a vásárlót a hiba okáról, sikeres rendelés esetén pedig a siker tényéről. Sikeres vásárlás esetén a rendszer továbbá egy emailt is kiküld a vásárló korábban megadott email címére, amelyben a vásárlás részletei mellett a számla is megtalálható, a generált voucherekkel együtt.

  1.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Fogyasztót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Fogyasztó nem kapja meg 72 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szolgáltatás(ok) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

  1.  A szerződés létrejötte

 

   1. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szerződés az automatikus visszaigazoló email, vásárló postafiókjába történő megérkezésével jön létre.

 

  1.  A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

  1. Számla

A Szolgáltató számlát állít ki, melyet a Fogyasztó által megadott email címre küldött elektronikus levél útján bocsájt a Fogyasztó rendelkezésére.

  1. Fizetés

Bankkártyás fizetés

Ezen fizetési mód kiválasztása esetén a Barion Payment Zrt. rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját vagy barion tárcáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Barion Payment Zrt. oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: Mastercard vagy Maestro bankártya; Visa vagy Electron bankkártya; Amex bankkártya.

  1. Átvételi lehetőségek, Szállítás

Az Egyetemi Inkubátorház Szolgáltató Nonprofit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetettnek megfelelően a vásárlást visszaigazoló email és annak mellékletét képező voucher és számla a vásárlást követően a lehető legrövidebb időn belül eljusson a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Mindazonáltal előfordulhatnak, olyan internet kimaradásból, szerverleállásból, egyéb technikai okokból felmerülő hibák vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemek, melyek megakadályozzák a csomag elektronikus kézbesítését. Ha az elektronikus levél tartalma nem egyezne meg a megrendelt szolgáltatásokkal, akkor azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a következő címen: Egyetemi Inkubátorház Nonprofit Kft. 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. címen vagy e-mailben, az info@uni-business.hu címen.

Biztonsági okokból, minden bankkártyás rendelés ellenőrzés alá kerül. Annak érdekében, hogy rendelését érvényesnek tekinthessük, bizonyos esetekben kiegészítő adatok kérhetőek.

 1. Elállási jog

A http://uni-jegy.hu honlapon vásárolt belépőjegyek és szálláshely szolgáltatás kapcsán elállási jog nem gyakorolható.

Jelen szolgáltatásra jótállás nem vonatkozik.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

1) LEVÉL ÚTJÁN:

a Szolgáltató postacímére címezve: Egyetemi Inkubátorház Nonprofit Kft. 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

2) ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN:

info@uni-business.hu 

 1. Jog érvényesítési lehetőségek
  1.  A panasz kezelése

 A panaszok befogadása

 

A beérkező Panaszokat a Szolgáltató ügyintézője köteles a panaszfelvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) írásban rögzíteni. Egyebekben a Panaszok előterjesztésének formai követelményeire a jelen Szabályzatban meghatározottak az irányadók.

 

A Jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a Szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a telefonon vagy szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát; a Jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, valamint a Jegyzőkönyv felvevőjének aláírását.

 

A Szolgáltató valamennyi hozzá benyújtott Panaszt és az arról kiállított Jegyzőkönyvet a panasz-nyilvántartási rendszerében sorszámmal ellátva iktatja.

 

A Szolgáltató panasz-nyilvántartási rendszerében fel kell tűntetni

 • a Panaszos által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;
 • a Panasz benyújtásának időpontját;
 • a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló javaslat leírását;
 • a Panasz megoldására vagy rendezésére szolgáló intézkedés teljesítési határidejét és annak végrehajtásért felelős személy megnevezésé

Az egyes panaszok benyújtásakor a Szolgáltató ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy az adott panasz a jelen Szabályzat 9.2. pontjában meghatározott Panaszos által került-e benyújtásra, illetőleg, hogy a benyújtott Panasz megfelel-e a jelen Szabályzat 9.1 pontjában, valamint az Fgytv. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a Panaszt nem arra jogosult személy terjesztette elő, a Szolgáltató írásban felhívja erre a Panaszt benyújtó személy figyelmét a Panasz egyidejű elutasítása és az érintett Fogyasztó értesítése mellett. Amennyiben a Panasz nem felel meg a fentiekben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, a Szolgáltató a benyújtott Panaszt elutasítja. Az elutasítás tényeiről és annak indokairól a Panaszost köteles a Szolgáltató a Panasz elbírálását követően haladéktalanul értesíteni.

  1.  A Panasszal kapcsolatos ügyintézés

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszok kezelése során írásbeli panaszként tekint a levél vagy az elektronikus levél útján előterjesztett Panaszra, továbbá bármely egyéb olyan eszköz útján előterjesztett Panaszra, amely a Szolgáltató számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítésé

 

A Panaszos által benyújtott írásbeli Panaszt a Szolgáltató megvizsgálja, elbírálja és az arról alkotott álláspontját megindokolva a Panaszosnak az általa megadott elérhetőségen legfeljebb harminc napon (30 nap) belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a válasza másolati példányát és a panaszról felvett jegyzőkönyvet három évig (3 év) köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni

 

Amennyiben a Panaszos a Szolgáltató által a válaszlevélben foglalt megoldási javaslatot elfogadja, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül intézkedik a panasz kiküszöböléséről, ellentétes esetben tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről

 

  1.  A Panasz elutasítása

 

A Szolgáltató a Panaszt elutasítja, amennyiben az

 • alaptalan;
 • hiányosan került benyújtásra;
 • nem felel meg a jelen Szabályzat és az Fgytv. 17/A.§ (2) bekezdésében meghatározott Panasz fogalmi elemeinek;
 • nem a jelen Szabályzatban meghatározott Panaszos nyújtja be.

A Szolgáltató a Panasz elutasítása esetén is köteles tájékoztatni a Panaszost a jelen Szabályzatban meghatározott módon azzal, hogy a válaszlevélben megjelöli, hogy a Panaszával mely szervezeteknél, milyen elérhetőségeken kezdeményezhet jogorvoslati eljárást.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Panaszkezelési szabályzat tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály megváltozik, úgy a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni mindaddig, ameddig a jelen Szabályzat módosítása meg nem történik.

  1.   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

 

Békéltetői testületi eljárásban:

A Panaszos lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Bíróság előtti eljárásban:

A Békéltető Testület illetékességi területén illetékes Fővárosi, illetve megyei Törvényszék

 

 1. Értelmező rendelkezések
  1. A Panasz

 

Minden, a Panaszos által a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személyek, a szolgáltatásnak a Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó szóban vagy írásban közölt egyedi kérelem vagy reklamáció. Nem minősül panasznak, ha a Szolgáltatótól annak működésével, az általa folytatott tevékenységével kapcsolatosan vagy valamely konkrét ügyben kérnek általános tájékoztatást, felvilágosítást.       
 

  1. Panaszos

 

A Panasz benyújtására jogosult:

 • a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló bármely Fogyasztó;
 • a Fogyasztó helyett és nevében érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselője;
 • valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységgel (pl. hirdetés, reklám stb.) kapcsolatban kifogásolja.

 

  1.  A panaszok tartalma

 

Az írásban előterjesztett Panasznak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a Panaszos nevét és e-mail címét;
 • a Panaszban érintett szolgáltatás számát;
 • a Panasz rövid leírását;
 • a Panaszos konkrét igényének megjelölését;
 • a panaszfelvétel pontos időpontját;
 • a panaszfelvétel módját;
 • a megoldás leírását, illetve a végrehajtásért felelős személy megnevezését (amennyiben a panasz orvoslása azonnal megtörténik).

 

 1.  Egyéb

 

  1. A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
  2. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
  3. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
  4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.07.25.

 

 

 1. számú melléklet

 

Adatkezelési Szabályzat

 

Elfogadta az Egyetemi Inkubátorház Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85., cégjegyzékszám: 01-09-178163, adószám: 24704430-2-41, e-mail cím: info@uni-business.hu )(továbbiakban: Adatkezelő)

 

 1. Általános rendelkezések

 A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya Adatkezelő által értékesített jegyek és az azokkal kapcsolatos rendezvények (továbbiakban: Rendezvény) megrendezésével összefüggésben az Adatkezelő birtokába került személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján.

Jelen Szabályzat rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek révén az Adatkezelő biztosítja, hogy a Rendezvénnyel összefüggésben nyújtott szolgáltatások során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyiségi jogai ne sérüljenek.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a http://uni-jegy.hu honlapon.

 1. Adatkezeléssel érintettek köre:

Azon természetes személyek (továbbiakban: érintett), akik az http://uni-jegy.hu oldalon (továbbiakban: honlap) a Rendezvényen való részvételre feljogosító belépőt a vásárolják meg.

 1. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az érintettek önkéntesen megadott személyes adatait az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő alábbi célokból tartja nyilván és kezeli: a Rendezvényre jegyértékesítés, Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; Rendezvénnyel kapcsolatos esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás; a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás, statisztikák készítése.

Adatkezelő a Rendezvényre történő jegyértékesítés során feltünteti a jegyen jegytulajdonos nevét, diákigazolványának vagy személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számát.

 1. Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása:

Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintettek által az adatkezelésre vonatkozó megfelelő tájékoztatás birtokában adott előzetes, önkéntes hozzájárulás, továbbá az érintett felé a Rendezvény, mint szolgáltatás szerződésének teljesítése.

Az adatok forrása az érintettek által önkéntesen megadott adatok.

Az érintett személyes adatainak az online jegyértékesítési felületen való megadásával,a jelen szabályzat ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy az általa önkéntesen átadott személyes adatait az Adatkezelő, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Amennyiben az érintett adatait az on-line jegyértékesítési felületen megadja, akkor adatait a Rendezvényre történő jegyértékesítés, a Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; a Rendezvénnyel kapcsolatos  esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás és statisztikák készítése céljából kerülnek kezelésre. Az érintett tudomásul veszi, hogy adatai egy hozzájárulással – az előbbiek szerinti több adatkezelési célra történő – kezelését fogadja el a vásárlással.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.

 1. Az érintettekre vonatkozó adatok, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki:

On-line jegyértékesítési felületen adatok megadása esetén:

 • név,
 • lakcím, számlázási cím,
 • születési dátum,
 • diákigazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, vagy útlevelén szám
 • email­cím.

A fentiek szerinti adatok átadása az Adatkezelő részére a jegyértékesítési szerződés megkötésének, illetve az érintett felé vállalt egyéb szolgáltatások teljesítésnek előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud jegyértékesítésre szerződést kötni, és egyéb szolgáltatásokat sem igénybe venni.

Az adatkezelés a regisztrációs felület kitöltésével veszi kezdetét és a kitöltéstől számított két év elteltével szűnik meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő az érintettek személyes adatait vissza nem állítható módon véglegesen törli.

 1. Továbbított adatok fajtája:

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

 1. Az Adatkezelő munkavállalóinak kötelezettségei az adatkezelés során:

Az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelési szabályzat betartása az Adatkezelőre, annak valamennyi munkavállalójára – ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban: munkavállaló) kötelező érvényű az érintettek személyes adatainak kezelése során.

A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel, illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely, a munkaviszony során megismert, az érintettekkel kapcsolatos személyes adatot.

A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével közölhet. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot csak a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon történik.

A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.

Az Adatkezelő tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat betartásáért az ügyvezető a felelős.

 1. Az adatkezelés technikai lebonyolítása:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag elektronikus úton, magyarországi szervereken tárolja, a személyes adatok sem hazai, sem harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek átadásra.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatok vis maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.

 1. Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben szabályozott esetekben van lehetőség. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
 • Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak kiegészítését: ha a személyes adat a kiegészítésre szorulnak, és a kiegésztendő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak törlését: a személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
 • Személyes adatainak zárolását: törlés helyett az Adatkezlő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Személyes adatainak hordozhatóságát: az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az érintett Adatkezelőtől, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az által jogellenesnek vélt adatkezeléssel kapcsolatosan.

 1. Záró rendelkezések

A honlap felkeresése esetén a Fogyasztó IP-címe regisztrálásra kerülhet, a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban nem teszik lehetővé, hogy az Adatkezelő a Fogyasztó személyes adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal az első látogatás során ún. “cookie”-t telepíthet a Fogyasztó számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A “cookie” letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem válnak megjeleníthetővé.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő www.facebook.com közösségi oldalon megtalálható profilját követő természetes személyek azon személyes adatait, amelyekhez az Adatkezelő jogosult hozzáférni, megismerni semmilyen módon nem kezelheti vagy továbbíthatja. Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az általa a Rendezvényen készített kép- és hangfelvételt a közösségi oldalon, saját profilján közzéteheti, akkor is, ha azon az érintett egyedileg azonosítható módon jelenik meg. Az érintett a Rendezvényen való részvételével összefüggésben közzétett felvétel eltávolítását kérheti az Adatkezelőtől amennyiben személyiségi jogai sérültek.

Az Adatkezelőt az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , az Európai Parlament és Tanács  (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek, 2018.07.25. napjától visszavonásig érvényes.

 

 

RENDEZVÉNY házirend:

GÓLYAHAJÓ 2021 HÁZIREND

ZSÓFI RENDEZVÉNYHAJÓ HÁZIREND